Home

 

Broeinest is een onafhankelijk initiatief, steekwoorden zijn: sociaal, cultureel en duurzaam.

 

In onze exploitatie voorzien wij door ruimtes en faciliteiten te verhuren aan maatschappelijke organisaties voor personeelstrainingen, vergaderingen en bijeenkomsten.

 

Broeinest is duurzaam: als er van de exploitatie geld overblijft, investeren we in verbeteringen van het pand, zoals zonnepanelen, isolatie en vergroening.

 

Broeinest is buurtgericht: buurtbrunch, bibliotheek en peutermuziekles zijn vaste activiteiten, daarnaast zijn er ad hoc samenwerkingsprojecten mogelijk.

 

Er is een beroepskracht voor alle dagelijkse zaken en de algemene organisatie, verder draait Broeinest met vrijwilligers en stagiairs.

 

Broeinest is erkent leerbedrijf voor het VMBO en MBO sociaal cultureel werk. Broeinest is onderdeel van sociaal buurtcontract (professionals in de wijk)